MrGPS cursus op locatie

“Mister GPS, geef je zelf ook training voor groepen?”

Een vraag die ik vaak hoor. Het antwoord is “ja, graag zelfs”. Ik doe dat al meer dan twintig jaar; het is leuk om te doen en het levert extra voeling met de praktijk.cursus1

Wat voor trainingen geef je?

Ik heb geen vast programma. Vroeger ging het vooral over Basecamp en Garmin. Tegenwoordig zie ik ook veel tomtom gebruikers en vooral ook alternatieve routeplanners als MRA, Kurviger, mydrive en routeyou. Daar is een belangrijk deel van de training op gericht. Maar ook ga ik in op waardoor het in de praktijk dan vaak tóch misgaat. “hebben ze allemaal een GPS, allemaal dezelfde route, gaat de één links, de ander rechts en een derde staat te keren”. Hoe komt dat toch. En bovendien: (hoe) kun je dat voorkomen?

Maar maatwerk per club is ook mogelijk. Van een specifieke gevorderden-workshop tot training voor professionele begeleiders op de motor tot een meer inleidende lezing voor bijvoorbeeld een fietsclub.

Wat kost zo’n cursus?

Ofschoon ik het graag doe is het geen ‘liefdewerk oud papier’. Ik reken een commercieel tarief. Ook al is een cursus een dagdeel; ik ben er al snel de hele dag aan kwijt. Een training kost, afhankelijk van afstand van thuisbasis Twente, dan ook 400 tot 600 euro (excl BTW, incl. reiskosten).

Bovendien: ik ga er van uit dat ik aan de club factureer en dat ‘de club’ bij de individuele deelnemers incasseert. Vervolgens is het aan de club te bepalen hoeveel deelnemers er zijn.

Betekent in de praktijk dat je met een groep van pakweg 15 deelnemers per persoon ongeveer hetzelfde betaalt als wanneer zij ‘ergens in het land’ een individuele cursus zouden volgen.

(voor wie nog geen mrgps  videocursus heeft aangeschaft zit er nog een mogelijk voordeeltje in… – zie verderop)

Heb je daar een vast programma voor?

Ja en nee. Ik heb weliswaar enkele sheets als basis, maar het gros van wat ik vertel en laat zien is de praktijk van de software. Bovendien is het geen eenrichtingverkeer: tussentijdse vragen door de deelnemers zijn van harte welkom. In de regel maakt het een dergelijke cursus alleen maar interessanter en boeiender. Wèl zal het nu en dan van de hak op de tak gaan; dat moet je je als deelnemer wel tevoren realiseren.

Is de training voor beginners of gevorderden?

Meestal is het een combinatie van beiden, waarbij ik probeer maximaal iedereen een zinvolle training te laten hebben. Uit evaluaties blijkt dat dat bijna altijd prima lukt, maar het komt ook wel voor dat iemand achteraf opmerkt sommige zaken toch echt te ingewikkeld te hebben gevonden; of juist te ‘basic’.

Zeker als het gaat om een groep waarbij de deelnemers elkaar kennen is dit zelden of nooit een probleem. Desgewenst is het echter ook mogelijk specifiek een beginners- of gevorderden training te organiseren.

Werkt iedereen met z’n eigen computer?

Nee. Bij groepen heb ik daar slechte ervaringen mee. Juist als iedereen achter zijn eigen computer zit komen ervaringsverschillen onder een vergrootglas te liggen. Bij een groep van 15 man is de kans dat er één bij zit die, bij wijze van spreken, amper met ‘n muis overweg kan erg groot. En als dat de hele middag leidt tot alsmaar vertragingen dan wordt dat voor de overige deelnemers erg irritant en gaat dat zeer ten koste van de sfeer.

Temeer omdat het niet alleen een zinvolle, maar ook gezellige happening moet zijn hou ik de computer dan ook liefst centraal. Neemt niet weg dat ik wel héél veel op de computer demonstreer. En als dan iemand roept ‘doe dat nog eens, dat ging me te snel’: geen probleem.

Overigens is het geen enkel probleem tijdens zo’n training toch je eigen laptop mee te nemen zodat je wat ik laat zien tegelijk zelf kunt proberen. De uitleg gebeurt echter ‘centraal’.

Is er een cursusboek?

Ook hier: nee. Het is bijna niet te doen de uitleg die ik geef op papier te zetten. Niet voor niets kies ik als MrGPS veelal voor video als communicatie-medium.

Natuurlijk: als iemand graag de sheets via mail wil ontvangen dan kan dat. Het heeft in mijn ogen echter slechts beperkt nut.

Wel is het voor deelnemers mogelijk na afloop met tien euro korting één van mijn videocursussen aan te schaffen. Die combinatie is beslist heel zinvol. Daarnaast ontvangen de deelnemers een code waarmee ze drie maanden gratis MyRouteApp Gold kunnen proberen.

Video- en groepscursus – is dat niet dubbelop?

Absoluut. Het zal zeker niet 100% hetzelfde zijn, maar in grote lijnen hebben we het over dezelfde inhoud. Video heeft als voordeel dat je alles in je eigen tempo kunt doen; nog eens terug kunt springen als je even iets miste en het zelfs als naslagwerk kunt gebruiken. Grootste nadeel is dat je geen vragen kunt stellen.

En dat is meteen het voordeel van een groepscursus: er is interactie mogelijk. En dan gaat het niet alleen om je eigen vragen, maar vaak stelt een ander vragen die je zelf nog niet eens bedacht had. Ook de ervaring dat je niet de enige bent die loopt te stoeien met viapunten en elastiekjes kan heel geruststellend werken 😉

Kan ik me ook individueel aanmelden?

Ja en nee. Meestal zijn deze trainingen besloten. Maar het komt ook voor dat je je vrij kunt inschrijven. In die gevallen zal ik daarvan melding doen in danwel nieuwsbrief danwel (met name) op Facebook.

Hoe groot is de groep bij een training op locatie?

Dat hangt dus helemaal van de organisatie af. Dat mogen er 10 zijn, maar ook 200. In het laatste geval zal er allicht minder sprake kunnen zijn van interactie en zal zo’n training meer een voorlichtend karakter hebben. Voor een cursus is maximaal een man of 15 a 20 een mooi aantal. Hoe minder, hoe intensiever.

Maar allicht: hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten per persoon.

Hoe lang duurt de cursus?

In de regel drie uur, inclusief een pauze van een kwartiertje. Korter wordt het zelden (tenzij het meer een lezing is); langer soms wel. De duur hangt vooral af van de mate van interactie en het tijdstip. Zelf heb ik er volstrekt geen moeite mee een uurtje langer door te gaan; maar als je om zeven uur ‘s avonds bent begonnen willen de meesten om tien, elf uur wel eens een keertje bedwaarts en loopt het zelden enorm uit. Op de zaterdagmiddag wil dat nog wel eens anders zijn…

Welke voorzieningen zijn er nodig?

Ik ga er van uit dat er sprake is van een eigen clubhuis danwel andere door de club geregelde accommodatie. Ook koffie, tafels, stoelen etc wordt door de club geregeld.

Qua hulpmiddelen breng ik in principe alles zelf mee, tenzij lokaal al aanwezig. In de zin van laptop, beamer en geluidsinstallatie. Geschikt voor groepen tot ca 100 personen (indien meer sowieso maatwerk).

Projectiescherm liefst op locatie regelen; het scherm is belangrijk: dat is waar het gebeurt. Liever een flinke witte muur dat geknoei met een projectieschermpje.

Liefst ook lokaal een internetaansluiting via wifi of netwerk. Heb ook wel mobiele data, maar is moeilijk tevoren te testen of dat ter plekke goed werkt. Zeker als we ook kijken naar de online planners is internetverbinding beslist noodzakelijk.

Is annuleren mogelijk?

Tuurlijk. Mocht je als club een training gepland hebben maar vervolgens blijken dat er uiteindelijk maar drie leden geïnteresseerd zijn dan kunnen we de training annuleren. Ik heb dat weliswaar nog slechts éénmaal meegemaakt, maar je weet nooit of we ineens toch ooit nog eens in de finale van WK-voetbal staan, nietwaar?

Ik hanteer daar ook geen formele termijnen voor; zolang het maar niet zo is dat ik tijdens het inladen van het spul gebeld wordt met de melding dat het toch niet door gaat 😉

Wanneer ben je beschikbaar?

In theorie? Altijd. Het maakt het me weinig uit of het ochtend, middag, avond of desnoods een heel weekend is. Althans: mits het in m’n agenda past allicht.

Een dergelijke training wordt zelden ‘vandaag bedacht, morgen gegeven’ maar vaak al maanden tevoren gepland. En dan is improvisatie meestal geen probleem.

Overigens leent zo’n training zich bij uitstek voor de periode dat bij velen de motor of fiets ‘op stalling’ staat.

Hoe werkt het verder?

Eenvoudig: stuur een mail naar hans@mrgps.nl met daarin de wensen en, mits al bekend, mogelijke data en ik zal ommegaand reageren om een concrete afspraak te maken.

Wellicht tot ziens!

Hans Vaessen

MrGPS