TomTom rider 400 – ‘geen route mogelijk’

Nu er inmiddels wat meer gebruikers zijn van de TomTom Rider komt er ook meer praktijkfeedback.

Eén van de aspecten die ik regelmatig tegenkom is dat er een probleem is bij import van routes:

Je stuurt een track naar de Rider 400 maar krijg bij activeren ervan slechts de melding ‘geen route mogelijk’.

Oorzaak daarvan is, aldus TomTom, dat de route loopt over wegen die de TomTom niet kent.

Dat is an sich best wel logisch. Het vervelende is alleen dat je volstrekt geen informatie krijgt over de oorzaak van het probleem; het kan behoorlijk gepuzzel zijn de oorzaak te vinden. Ik heb TT hier inmiddels op gewezen en verzocht te onderzoeken of dat niet beter kan.

Maar ook heb ik willen onderzoeken hoe ernstig het probleem nu eigenlijk is, en wanneer het zich met name voordoet.

Daarbij onderscheid tussen twee ‘route-bronnen’:

  • een gedownloade route
  • een zelf gemaakte route

Daarbij bovendien gekeken naar verschillende sites c.q. naar verschillende routeprogramma’s.

een gedownloade route

Ik heb totaal 20 willekeurige routes door heel Europa gedownload en in het toestel geplaatst. De routes kwamen van resp. Routeyou.com, gpstracks.nl, bestbikingroads.com en uit de routecollectie van Tyre. Daar waar sprake was van een track heb ik die 1op1 overgezet; bij een ‘garmin route’ heb ik die eerst met Garmin Basecamp geconverteerd naar een track. Ingeval ITN heb ik via Tyre naar track geconverteerd.

Voor een compleet overzicht van de gebruikte routes zie onderaan dit bericht.

De uitkomst:

van de 20 routes werden er 17 probleemloos geïmporteerd. Drie routes leidden tot ‘geen route mogelijk (één van gpstracks, één van best biking roads, één van Tyre). Bij in ieder geval twee gevallen was sprake van een wat oudere route (resp 2007 en 2008). Ik heb de exacte oorzaak nog niet uitgevogeld maar vermoed verandering in het wegen-net.

een zelfgemaakte route

Daarnaast heb ik totaal 10 routes zelf gemaakt; met twee verschillende methoden:

  • met de toeristische routeplanner van Tyre
  • met de motorrouteplanner van Routeyou.com

In beiden programma’s vijf routes verdeeld over Europa; waar mogelijk ‘de bergen in’.

De uitkomst:

  • Bij de in Tyre gemaakte routes kon één van de 5 routes niet geïmporteerd worden
  • De in de routeyou planner gemaakte routes gingen allemaal goed

Beschouwing

Op enkele fora wordt de melding ‘geen route mogelijk’ beschouwd als majeur probleem, met ook meldingen dat die melding ‘bijna altijd’ verschijnt.

Natuurlijk: wat ik hier doe is geen wetenschappelijke test. Neemt niet weg dat het een interessante steekproef is, en daarbij gaat het met 26 van de 30 routes in één keer goed. Ik persoonlijk vind dat een alleszins acceptabel resultaat.

Neemt niet weg dat hier ruimte ligt voor verbetering, en daarmee verzoek aan TomTom:

  • om op enigerlei wijze aan te geven wat de oorzaak/locatie van het probleem is, zodat je weet welke aanpassing je moet doen om de route alsnog werkend te krijgen, danwel
  • Bied partijen als Tyre, routeyou en andere routeportals de mogelijkheid om te werken met de Teleatlas kaart, zodat er meer zekerheid is dat de route overeenkomt met de wegen in het toestel. Een scenic routeplanner binnen MyDrive connect zou eveneens een interessante optie kunnen zijn, danwel
  • Zorg dat de rider400 in staat is routedelen zonder kaartdekking als off-road route te interpreteren. De route is dan nog wel te volgen, maar op dat moment zonder gesproken aanwijzingen. Concurrent Garmin Zumo is daar wél toe in staat, ofschoon ook daar niet geheel probleemloos.

Overigens is dit helemaal geen nieuw probleem: het deed zich feitelijk ook bij de ITN routes in oudere riders voor. Je kreeg dat weliswaar geen foutmelding maar er ontstonden wel degelijk fouten in de geïmporteerde route. Het heeft me altijd wat verbaasd dat de Rider-rijder daar niet kritischer over was. Overigens kun je ook met de Rider400 nog steeds om de ‘oude manier’ werken.

Conclusie

De melding ‘geen route mogelijk’ komt nu en dan voor. Daarbij is vooral storend dat je geen handvat hebt om de oorzaak van de foutmelding te vinden.

Bij het gros van de routes gaat het echter probleemloos. Loop je toch veelvuldig tegen het probleem aan; probeer dan eens een andere routeplanner. Werk je met gedownloade routes: probeer dan te kiezen voor een vrij recente route.

Het zou goed zijn als TT in staat is e.e.a. te optimaliseren; ik zie het persoonlijk echter niet als ‘majeur probleem’.

<<Update>>

Naar aanleiding van bovenstaande verhaal dezelfde dag nog contact gehad met TT over deze materie en de drie ‘probleemroutes’ zojuist getest in een testversie van toekomstige firmwareupdate. Na die update lijken ook die routes probleemloos te importeren en kom ik de melding ‘geen route mogelijk’ dus zelfs niet meer tegen. Nog niet bekend wanneer deze update verschijnt, maar er wordt evident aan gewerkt… Goede zaak.

 

<<Update 2>>

Inmiddels is er inderdaad een firmwareupdate verschenen. Ofschoon niet concreet genoemd bij de updatewijzigingen is wel degelijk ook bovengenoemde aanpassing doorgevoerd. Betekent in de praktijk dat je de melding ‘geen route mogelijk’ bij trackimport amper nog tegen zult komen. Alle test-routes worden althans probleemloos geimporteerd.

Wel zie ik de melding nu en dan nog bij import van een ITN route. Oorzaak is dan de combinatie met verkeersinformatie: als er een viapunt staat op een volgens de verkeersinfo afgesloten weg dan volgt ‘geen route mogelijk’. Dat is an sich niet vreemd; je kunt de route als bedoeld immers kennelijk niet rijden. Maar de track-import is dan duidelijker, importeert de route wèl maar laat precies zien waar er zich een probleem zou kunnen voordoen.

 


De geteste (download) routes:

 

Routeyou.com

gpstracks.nl:

bestbikingroads.com

 Tyre:


Zie voor de discussie op deze thematiek Motorforum


Automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je linksboven aan voor de MrGPS Nieuwsbrief! Klik HIER voor meer berichten over TomTom


Klik HIER om de TomTom Rider 400 bij MrGPS te bestellen.
Uit voorraad leverbaar; gratis verzending naar Nederland én België.